Institut Účetnictví


Rekvalifikační kurz Daňový specialista


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí zvládat daňovou problematiku.

Motivace

Seznamte se s daňovými právními normami a daňovými přiznáními.

Výuka rekvalifikačního kurzu Daňový specialista Výuka rekvalifikačního kurzu Daňový specialistaPo úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu Daňový specialista obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností s akreditačním číslem MŠMT ČR.

Náplň kurzu


oDaňové zákony

Osnova kurzu

1. Daně
1.1 Správa daní a poplatků
1.2 Obecná ustanovení
1.3 Řízení přípravné
1.4 Řízení vyměřovací
1.5 Řádné opravné prostředky
1.6 Mimořádné opravné prostředky
1.7 Placení daní

2. Daň z příjmů
2.1 Daň z příjmů fyzických osob
2.2 Dílčí základ daně ze závislé činnosti
2.3 Dílčí základ daně z podnikání
2.4 Dílčí základ daně z kapitálového příjmu
2.5 Dílčí základ z nájmu
2.6 Dílčí základ ostatní
2.7 Daňové přiznání fyzických osob
2.8 Daň z příjmů právnických osob
2.9 Společná ustanovení

3. Daň silniční
3.1 Poplatník
3.2 Předmět daně
3.3 Osvobození
3.4 Základ daně
3.5 Sazby
3.6 Daňové přiznání

4. Daň z přidané hodnoty
4.1 Základní pojmy
4.2 Plátci
4.3 Osoby povinné k dani
4.4 Den uskutečnění
4.5 Zdanitelná plnění
4.6 Doklady
4.7 Základ daně
4.8 Sazby
4.9 Osvobození
4.10 Nárok na odpočet
4.11 Zvláštní režimy
4.12 Daňové přiznání
4.13 Správa DPH

5. Daň z nemovitých věcí
5.1 Poplatník
5.2 Předmět daně
5.3 Osvobození
5.4 Základ daně
5.5 Sazby
5.6 Daňové přiznání

6. Daň z nabytí nemovitých věcí
6.1 Poplatník
6.2 Předmět daně
6.3 Osvobození
6.4 Základ daně
6.5 Sazby
6.6 Daňové přiznáníKe kurzu získáte

Přístup do Orange e-learningu
o Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem MŠMT ČR
o Materiály Orange Academy ke kurzu Daňový specialista
o Poradenství během kurzu
o Časopis Účetnictví

Předpokládané znalosti

Pro kurz nejsou předpokládány žádné dosavadní znalosti.

Doporučené navazující kurzy

Mzdové účetnictví se základy personalistiky - rekvalifikační kurz
Praktické účtování na počítači
Účetnictví (podvojné) - rekvalifikační kurz

Cena kurzu
 9990 Kč

Aktuální termíny

Nejsou vypsány žádné aktuální termíny, máte li zájem o tento kurz, napište nám na EMAILKURZY, nebo nás kontaktujte na telefon MOBIL