Institut Účetnictví


Rekvalifikační kurz Účetnictví (podvojné)


Pro koho je kurz určen

Rekvalifikační kurz Účetnictví je určen všem zájemcům, kteří hledají uplatnění na trhu práce, jak úplným začátečníkům, kteří se chtějí naučit účtovat v soustavě podvojného účetnictví, tak i těm, kteří se chtějí v této oblasti zdokonalit nebo zopakovat po dlouhodobé přestávce danou problematiku.

Motivace

Rekvalifikační kurz Účetnictví je koncipován tak, aby byl úplný začátečník schopen po absolvování kurzu vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Rekvalifikační kurz Účetnictví v příjemném prostředí hotelu CENTRO Hustopeče. Rekvalifikační kurz Účetnictví v příjemném prostředí hotelu CENTRO

Kurz účetnictví je postaven na názorných příkladech, na kterých si probíranou látku procvičíte, čímž si účtování zažijete a nebudete mít v praxi s účetnictvím problémy.

Kurz probíhá převážně jedenkrát týdně, díky tomu nedojde k přehlcení informací a Vy si budete moci probranou látku zažít ve volných dnech. Pro zažití látky Vám bude zprovozněn neomezený přístup do Orange e-learningu , pomocí kterého si budete moci ve volných dnech látku procvičovat.

Rekvalifikační kurz Účetnictví Praha. Rekvalifikační kurz Účetnictví Praha

Kurzy Účetnictví převážně probíhají o sobotách od 9:00 do 15:00h, sobotní výuka je vhodná pro dojíždění a účastníky, kteří jsou během pracovního týdne vytíženi.

Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu Účetnictví obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností s akreditačním číslem MŠMT ČR.

Rekvalifikační kurz účetnictví vyučují odborní lektoři s vysokoškolským ekonomickým vzděláním nebo lektoři s praxi v oboru účetnictví, pracující na vedoucích pozicích. O kvalitě výuky v kurzech pouze nemluvíme, ale také ji důkladně sledujeme. Prohlédněte si výsledky hodnocení kvality lektorů v kurzech účetnictví.

Kurz je vyučovaný podle vlastních učebních materiálu, které jsou vyvinuté speciálně na tento kurz. Ukázka učebnice

Náplň kurzu

Kurz zahrnuje řadu příkladů i praktických aplikací jednotlivých oblastí problematiky podvojného účetnictví, uceleného příkladu podvojného účetnictví. Účtování je prováděno dle českých standardů.

Osnova kurzu

1. Základy účetnictví
1.1 Bilanční rozvaha
1.2 Účetní případy na účtech rozvahových
1.3 Souvztažnost a podvojnost
1 4 Nákladové a výnosové účty
1.5 Závěrkové účty a ucelený příklad

2. Účetnictví
2.1 Zásoby
2.2 Dlouhodobý majetek
2.3 Oběžný majetek
2.4 Přechodná aktiva
2.5 Vlastní kapitál
2.6 Cizí kapitál
2.7 Nákladové a výnosové účty
2.8 Ucelený příklad

Ke kurzu získáte

Přístup do Orange e-learningu
o Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem MŠMT ČR
o Materiály Orange Academy k rekvalifikačnímu kurzu Účetnictví schválené MŠMT
o Poradenství během kurzu
o Časopis Účetnictví

Předpokládané znalosti

Pro kurz nejsou předpokládány žádné dosavadní znalosti.

Doporučené navazující kurzy

Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Mzdové účetnictví se základy personalistiky - rekvalifikační kurz
Praktické účtování na počítači

Cena kurzu
 6990 Kč

Aktuální termíny

Nejsou vypsány žádné aktuální termíny, máte li zájem o tento kurz, napište nám na EMAILKURZY, nebo nás kontaktujte na telefon MOBIL