Institut Účetnictví


Kurz Školení DPH v praktických příkladech pro rok 2015


Pro koho je kurz určen

Pro všechny, kteří se chtějí naučit DPH podle změn z roku 2015 na praktických příkladech.

Motivace

Naučte se DPH na praktických příkladech.

Náplň kurzu

Příklady z DPH.

Osnova kurzu

1) Plátce DPH podnikající v oblasti nákupu a prodeje zboží se zahrnutím zahraničního prvku
* Nákup zboží z tuzemska, pořízení zboží z EU, dovoz zboží
* Prodej zboží v tuzemsku, dodání zboží do EU, vývoz zboží
* Procvičování uplatnění sazby DPH u zboží

2) Plátce DPH podnikající v oblasti služeb
* Místo plnění u služeb
* Poskytnutí služby v rámci tuzemska, do zahraničí
* Procvičování uplatnění sazby DPH u služeb
* Souhrnné hlášení u služeb
* Provozovna pro účely DPH

3) Plátce DPH poskytující osvobozená plnění i zdanitelná plnění a DPH koeficient
* Osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH
* Uplatnění nároku na odpočet DPH – přiřaditelnost vstupů na výstupy

4) Operace související s DPH koeficientem
* Výpočet DPH koeficientu
* Vypořádání odpočtu
* Úprava odpočtu

5) Plátce DPH a zvláštní režimy, osoba identifikovaná k dani, sankce u DPH
* Stavební práce, prodej odpadů a šrotů
* Výpis z evidence pro zvláštní režimy
* Identifikovaná osoba a její povinnosti

6) Komplikované případy související s DPH
* Opravy DPH (slevy, bonusy, oprava sazby), manka, pohledávky v insolvenčním řízení, uplatnění DPH u poukázek, dárky zdarma
* DPH skupina a uplatnění DPH
* Sankce hrozící při porušení pravidel zákona o DPH
* Režim u nových dopravních prostředků

Maximální počet účastníků

Maximální počet účastníků v kurzu je 12 a obvyklý počet účastníků je 6.

Předpokládané znalosti

Pro kurz nejsou předpokládány žádné dosavadní znalosti.

Doporučené navazující kurzy

Daňový specialista - rekvalifikační kurz

Cena kurzu
 2990 Kč

Aktuální termíny

Nejsou vypsány žádné aktuální termíny, máte li zájem o tento kurz, napište nám na EMAILKURZY, nebo nás kontaktujte na telefon MOBIL