Institut Účetnictví


Kurz Vedení hodnotícího pohovoru a odměňování zaměstnanců ve firmě


Pro koho je kurz určen

Určeno: personalistů a všem vedoucím pracovníkům.

Motivace

Kurz přináší personalistům a manažerům informace o hodnocení a motivaci zaměstnanců. Účastníci kurzu získají, formou modelových situací a případových studií si ujasní klíčové poznatky jako např. význam zpětné vazby a motivace, dopady nevhodně poskytované zpětné vazby na výkon zaměstnance, způsoby vedení hodnotících pohovorů, principy motivace, systém odměňování ve firmě.

Náplň kurzu

Praktická cvičení
Diskuze, shrnutí, závěr

Osnova kurzu

Vedení hodnoticího rozhovoru Motivace a odměňování zaměstnanců

Ke kurzu získáte

Přístup do Orange e-learningu
oOsvědčení
oMateriály k semináři

Předpokládané znalosti

Pro kurz nejsou předpokládány žádné dosavadní znalosti.

Doporučené navazující kurzy

Nejsou přímé navazující kurzy, další kurz si můžete vybrat z naší nabídky .

Cena kurzu
 1990 Kč

Aktuální termíny

Nejsou vypsány žádné aktuální termíny, máte li zájem o tento kurz, napište nám na EMAILKURZY, nebo nás kontaktujte na telefon MOBIL